เครื่องวัดความดังเสียง

เครื่องวัดความดังเสียง วัดระดับเสียง sound level meter

เครื่องวัดความดังเสียง เสียงจัดเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง ...