กล้องจุลทรรศน์ แบบอิเลคโทรนิคดิจิตอล Digital USB

การใช้งาน กล้องจุลทรรศน์ DM06 digital microscope 800X

กล้องจุลทรรศน์ ก่อนอื่นให้ติดตั้ง driver กล้องจุลทรรศน์ ...