คอมพิวเตอร์

ลบ piesearch ออกจาก Chrome

วิธีการที่จะถอนการติดตั้ง Piesearch.com 1.open command prompt in admin mode 2.TYPEb C:Windowssystem32>RD /S /Q ...