เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล Digital Thermometer Temperature

TM02-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส Digital Thermometer K-Type

วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส thermometer-k-type ท่อน้ำร้อน, ...