เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer

เครื่องวัดความเร็วลม

Anemometer Air Velocity หรือ ...