เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส

IT06-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส Benetech รุ่น GM900 Digital Infrared Thermometer -50°C~900°C ( -58°F~1652°F )

Infrared Thermometer Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส BeneTech รุ่น GM900 ...